Jakt & Fiske

Är du intresserad av jakt och fiske? Det är du inte ensam om att vara. Flugfiske är en metod som är mycket populär över hela världen! Flugfiske går till på så sätt att man använder en artificiell ”fluga” för att fånga fisken. Själva flugan är gjuten med hjälp av specialviktad lina, rull och flöjestång. Att kasta en i princip viktlös fluga kräver tekniker för själva kastet som skiljer sig mycket från andra kastningsformer. Den som fiskar använder sig av handbundna flugor och dessa liknar naturliga ryggradslösa djur, fiskar eller andra organismer som ska lura fisken att bita i flugan.

Själva flugfiskandet kan bedrivas i både färskvatten och saltvatten. Nordamerikaner skiljer sötvattensfiske i två; kallvattenarter (så som öring och lax) och varmvattenarter (havsaborre). I Storbritannien, där man har medeltemperaturen är ganska jämn året om, skiljer man mellan sportfiske efter öring och lax och enklare fiske mot andra arter. Det finns olika tekniker för flugfisket som skiljer sig från miljö till miljö, till exempel om man befinner sig i sjö eller damm, strömmar, floder, vikar och sedan öppet hav.

I Sverige har vi många lagar som reglerar jakten, vilket givetvis är viktigt att veta. För dig som är intresserad av att veta mer om till exempel jakttider ska läsa extra noga. Huvudsakligen omfattas jaktsäsongen av hösten och vintern, cirka augusti till februari. Start och längd för viltarten varierar stort mellan olika delar i landet. Om man kommer hit om utländsk jägare är det därför mycket viktigt att man tar reda på vilka jakttider som gäller i de områden som man vill jaga i. I södra och mellersta Sverige startar älgjakten i början av oktober och pågår sedan i två månader, medan älgjakten i norr inleds i september och är sedan uppdelad i två perioder. Man har då uppehåll för brunst i skiftet mellan september och oktober.

Om området är mycket litet är älgjakten bara tillåten under några dagar. Jakten för rådjur däremot är längre. Den 16:e augusti inleds rådjursjakten på de djur som har horn, från och med den 1 september är kiden tillåtna att skjutas och från och med den 1 oktober kan man jaga alla rådjur. I norr slutar jakten den 31 december medan den i övriga Sverige pågår till och med den 31 januari. Alla dessa jakttider ses över vart tredje år och då är det regeringen bestämmer dessa. Ibland sker en begränsning av jakttiderna för vissa viltsorter av vissa jakträttshavare.

Företag som håller på med Jakt & Fiske

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.